Message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.


Odstúpenie od ZMLUVY Print E-mail
Written by Administrátor   

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


(Vyplňte tento formulár, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu: AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A, Košice
web: www.aerial.sk
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  telefón 055-6221537

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

  Číslo objednávky**: .........................................................................

  Dátum objednania/Dátum prijatia*: ...................................................

  Meno a priezvisko spotrebiteľa: .........................................................

  Adresa spotrebiteľa :.......................................................................................................................................

  Číslo bankového účtu (na ktorý bude vrátená kúpna cena)**:   SK......................................................................

  Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ...........................................................


  Dátum: .....................................................


*Nehodiace sa prečiarknite
** Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie žiadosti o odstúpenie od

Last Updated on Monday, 28 January 2019 12:43