Správa
 • Ochrana súkromia

  Používaním stránok aerial.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšiu funkcionalitu.


Obchodné podmienky Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Aerial - logo     Veľkoobchod so satelitnou a anténnou technikou      IČO: 31734235, IČ DPH: SK2020483322,

     Stará Spišská cesta 20/A, 040 01 Košice   
     Tel.: 055-6221537, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je AERIAL s.r.o., so sídlom Stará spišská cesta 20/A, 04001 Košice (aj kamenný obchod), IČO:31734235, IČDPH: SK2020483322, Zapísaný v Obchodnom registri: OS KE I, odd. Sro, vložka 8467/V. Kontrolný orgán Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, 04379 Košice1.
 
Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu AERIAL s.r.o. Košice:
Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
Prevádzkovateľ internetového ocbchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednať prostredníctvom aplikácie na inernetovej adrese http://www.aerial.sk/eshop. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu, zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Informácie o tovare uvedené v katalógu el. obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov.
Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 
Predávajúci
Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Spotrebiteľ
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predaj tovaru iným subjektom, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je možný po vzájomnej dohode. Nevzťahujú sa na nich tieto obchodné podmienky, osobitné podmienky budú dohodnuté dodatočne.
Ponuka
Ponuka tovaru a služieb platí od okamihu ich zverejnenia v ponuke e-shopu do okamihu ich odstránenia z ponuky. Ponuka tovaru (vrátane ceny) v rámci akcie platí do vypredania zásob, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené ináč. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych internetových stránok výrobcov.
Cena
Všetky ceny za tovar a služby, ako aj všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a bez DPH. Cena je platná od okamihu jej zverejnenia v e-shope do okamihu jej zmeny, prípadne do okamihu odstránenia tovaru, alebo služby z ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a pri zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O zmene ceny bude predávajúci informovať spotrebiteľa e-mailom pred potvrdením objednávky a spotrebiteľ má v takom prípade právo objednávku zrušiť. Cena uvedená v potvrdení objednávky je vždy záväzná a nemenná pre obe strany.

1. Objednávky prijímame:

 • cez internet: www.aerial.sk (nutná registrácia)
 • osobne
 • e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,
 • telefonicky: 055 – 62 215 37, mobil: 0911 – 311 432

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Po potvrdení objednávky sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý a je záväzný ako pre predávajúceho, tak pre spotrebiteľa.

Podanie objednávky zahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu tovaru a služieb.

2. Platba:

 • v hotovosti – osobný odber
 • na dobierku – zásielkovou službou UPS
 • predom, na základe proforma faktúry
 • na faktúru /na základe vzájomnej dohody/, min. odber 100,-EUR bez DPH 20%
 • CEZ PLATOBNÝ TERMINAL ( VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD..., NIE AMERICAN EXPRES...)
 Pri odbere väčšieho množstva (kartón) z jedného druhu tovaru je možné dohodnúť individuálnu cenu. Veľkoobchodné ceny všetkých druhov káblov sú stanovené na balné jednotky (100m, 305m...). Pri nedodržaní uvedenej podmienky účtujeme MOC káblov. Najnovší cenník je vždy dostupný na www.aerial.sk po prihlásení sa do e-shopu (nutná registrácia). Každý zákazník vidí aktuálnu cenu s DPH i bez DPH za ktorú uvedený výrobok nakúpi. (Minimálny odber pre VOC je 10,-EUR bez DPH). Cena obsahuje aj poplatok za recykláciu.
V prípade poklesu hodnoty EUR, alebo zmene colných predpisov a legislatívy, si vyhradzujeme právo zmeny cien.
Po obdržaní objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianského zákonníka.
 
V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy
Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.  Zásielky na dobierku nepreberáme. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 
 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol tovar zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy, právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
Zákazníkovi sa doporučuje overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č.: +55 62 21537, alebo 0911 – 311 432. 

Kúpna cena, alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Neprevzatie tovaru v prípade osobného odberu tovaru si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku po uplynutí 5 pracovných dní.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
-poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
-predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
-predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravie alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
-predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
-predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie jemožné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary neobjednal,
-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
-predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
-poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutiestravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
-poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 3. Dodacie podmienky:  

Tovar expedujeme podľa možnosti v deň obdržania objednávky (do 15.00) službou UPS - náš zmluvný partner, alebo podľa dohody, pri väčších objednávkach do dvoch dní. Tovar, ktorý bol objednaný a momentálne nie je skladom , ďalej ako objednávku nevedieme.  
 
Expedičné náklady sú účtované na základe taríf spoločnosti UPS http://www.sps-sro.sk/files/documents/cennik-domestikovej-prepravy-v-eur.pdf:
 • objednávka do 300,- EUR bez DPH podľa tarif v eshope
 • objednávka nad 300,- EUR bez DPH a hmotnosti zásielky do 30kg neúčtujeme expedičné poplatky
 • objednávka nad 300,- EUR bez DPH a hmotnosti zásielky nad 30kg účtujeme polovičnú hodnotu prepravy v závislosti od skutočnej váhy tovaru.
 • nadrozmernosť tovaru +3€/ks (parabola T90, rúry nad 1,5m dĺžky, 1 balík nad 30kg...)
Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu a to vo výške dvojnásobku ceny skutočného prepravného účtovanej za jej dodávku.
Osobný odber doporučujeme vopred oznámiť, aby sme Vám mohli tovar pripraviť a zabaliť. S expedovaným tovarom zasielame faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Pri nedodržaní splatnosti faktúry, odberateľ súhlasí s penalizáciou vo výške 0,05% hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

Zákazník, ktorý má neuhradenú faktúru, obdrží objednaný tovar až po úplnej úhrade predchádzajúcej faktúry.
 

4. Reklamácia a záruka na tovar:

 1. Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov ak nie je určené ináč a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom.
 2. Predávajúci AERIAL s.r.o. zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, alebo v záručnom servise podľa platného reklamačného poriadku a obchodných podmienok.
 3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho AERIAL s.r.o. formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.aerial.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho AERIAL s.r.o. reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho AERIAL s.r.o.
 6. Kupujúci je povinný prekontrolovať výrobok pri jeho preberaní, ak zisti vadu je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád iba ak preukáže, že vady mal výrobok už v čase dodania výrobku.
 7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, záručného listu (ak je súčasťou výrobku), návodu na použitie a podrobného popisu vady zmluvnému servisu, alebo predávajúcemu AERIAL s.r.o. spolu s dokladom o zaplatení. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. 
 8. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú doručené všetky elementy uvedené v bode 7. reklamačného poriadku, začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 9. Predávajúci AERIAL s.r.o. príjme reklamáciu vo svojej prevádzkarni, alebo vo svojom sídle v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 10. Predávajúci AERIAL s.r.o. má zabezpečenú prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho  bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 12. Predávajúci AERIAL s.r.o. vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (emailom, printovej podobe), v ktorom vyznačí vady tovaru v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 13. Predávajúci  vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch neskôr, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov záruky, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci po uplynutí 12 mesiacov záruky a neuznaní reklamácie bude zákazníka informovať o tom, kam môže zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 14. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, o ktorých bol predávajúcim AERIAL s.r.o. v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 15. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho AERIAL s.r.o. kupujúcim zaniká:
  1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, záručného listu (ak je súčasťou výrobku), príslušenstva alebo súčastí tovaru,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neuplatnením reklamácie u prepravcu
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, do ktorého je výrobok určený,
  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti,
  7. poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  8. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,

Predávajúci  vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného výrobku,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomnou výzvou na prevzatie určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci  vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.
 3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 4. Všetky záručné opravy sú bezplatné.
 5. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci AERIAL s.r.o. vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar bez vady. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu zrušením kúpnopredajnej zmluvy.
 6. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 7. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 8. Reklamačný poriadok platí od: 16.7.2015

4.  Alternatívne riešenie sporov

9.1. Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

9.1.1. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .  Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

4.1.2. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“)

na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

5. Spracovanie osobných údajov: 

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracovávané v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).   
 1. Prevádzkovateľ:

                              AERIAL s.r.o., Stará spišská cesta 20/A040 01 KošiceIČO: 31734235

                                                            (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)   

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nap. L. Nagyová,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice. 

                                                           (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)  

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

  1. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

 2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

  2. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy

 3. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať firma AERIAL s.r.o. Spracúvanie osobných údajov podľa písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, a teda ani zúčastniť sa na športovej súťaži.

 4. Spracúvanie osobných údajov podľa je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 5. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 6. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 7. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 8. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,

  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 9. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  4. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 10. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 11. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 12. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 13. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 14. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.   

 15. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:    

    1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
    2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
    3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.  
 16. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 17. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.   

 18. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 19. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 20. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 21. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


  Kontakty:

Ekonomický úsek: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefón +55 6258225 
Reklamácie:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefon: +55 6221537, 0911-311 432
Servis:        Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo telefon: +55 6221537, 0911-311 432
Všeobecný mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

5. Pracovná doba:

PONDELOK až PIATOK od 8,00 do 17,00 hod., SOBOTA -zatvorené

Posledná úprava Streda, 06 Marec 2019 15:56